Cynnydd mewn ymosodiadau gan gŵn yng Nghymru

Mae ymchwil gan raglen Week In Week Out y BBC wedi darganfod bod cynnydd o 80% wedi bod mewn ymosodiadau gan gŵn dros y 10 mlynedd diwethaf.

Ar y rhaglen, mae meddygon yn dweud eu bod yn delio efo nifer cynyddol o ymosodiadau yn rheolaidd.

Llyr Edwards aeth draw i'r Lôn Goed yn Eifionydd, lle mae'r hyfforddwr cŵn, Jackie Hughes, yn byw gyda'i math Akita Americanaidd o gi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan