Beirniadu recriwtio'r RAF

Am y tro cyntaf mewn bron i 60 mlynedd, mae gan yr awyrlu sgwadron yng Nghymru. Mae ail-sefydlu sgwadron Gymreig yr Awyrlu Brenhinol yn rhan o ymgyrch drwy Brydain i ddenu 35,000 o bobl i ymuno â'r lluoedd arfog fel aelodau rhan amser. Ond yn ôl Cymdeithas y Cymod, dyma ymdrech arall ar ran Llywodraeth San Steffan i filitareiddio Cymru. Adroddiad Aled Huw.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan