Elis-Thomas ar Newyddion 9

Mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi gwadu iddo danseilio Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood pan y galwodd ei hymosodiad ar Ukip yn "arwynebol".

Dywedodd wrth Rhodri Llywelyn ei fod yn ceisio gweld y blaid yn ymgyrchu mewn modd mwy "positif". Yn ogystal, dywedodd ei fod yn ystyried herio'r penderfyniad i'w ddiswyddo fel cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd y Cynulliad.

Yn dilyn y cyfweliad mae golygydd materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, yn cynnig ei ddadansoddiad o'r sefyllfa.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan