Brwydr dymchwel cartref

Mae gwrandawiad wedi dechrau ddydd Mawrth i benderfynu a ddylai cartref dynes yn Aberystwyth gael ei ddymchwel i wneud lle ar gyfer siopau newydd.

Enid Jones yw'r unig un o drigolion Ffordd Glyndwr sy'n parhau i frwydro dros gadw'i thŷ.

Mae Cyngor Ceredigion am ddymchwel y rhes o dai i wneud lle i ddwy archfarchnad, ac yn dweud y byddai'r fenter yn creu swyddi ac yn adnewyddu'r ardal.

Adroddiad Sara Gibson.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan