Toriadau: Barn dau gynghorwr

Arweinydd Cyngor Gwynedd Dyfed Edwards ac Arweinydd Cyngor Môn Ieuan Williams fu'n trafod toriadau i lywodraeth leol gyda Bethan Rhys, ar Newyddion 9.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan