Toriadau: addysg yn ddiogel?

Yn y byd addysg mae cyllidebau ysgolion wedi eu hamddiffyn rhag y toriadau ond er hynny, mae 'na bwysau ariannol mawr ar y sector addysg.

Mae 'na alwadau ar gynghorau i gadw llai o'r arian sydd wedi ei glustnodi ar gyfer ysgolion.

Arwyn Jones sydd wedi bod yn edrych ar effaith y toriadau ar fyd addysg yng Nghymru.