Beth fydd effaith y toriadau?

Bydd cynghorau Cymru yn derbyn £182 miliwn yn llai yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, sef o fis Ebrill ymlaen.

Mae hynny'n doriad o bron i chwech y cant mewn termau real.

Bydd hynny'n cael effaith ar bob un ohonom, mae treth y cyngor yn codi ar draws Cymru rhwng tri a phump y cant.

Aled ap Dafydd sydd wedi bod yn edrych ar bwy sy'n cael eu taro waethaf ac ymhle.