Troi sbwriel yn drydan?

Daeth bron i 100 o bobl i gyfarfod cyhoeddus yng Nghwmgwili nos Sul i drafod eu pryderon ynglŷn â chais cynllunio i godi safle fyddai'n troi sbwriel yn drydan yn yr ardal.

Bwriad Clean Power Properties yw defnyddio techneg o'r enw pyrolysis, sy'n defnyddio gwres uchel i waredu sbwriel a chynhyrchu trydan.

Mae yna gynlluniau hefyd i godi fferm solar ar y safle yn fferm New Lodge.

Aled Scourfield fu yn y cyfarfod ar ran y Post Cyntaf.

Cyhoeddwyd