Silk: Ymateb y Prif Weinidog

Mae Prif Weinidog Cymru wedi bod yn ymateb i ail ran adroddiad Comisiwn Silk ar ddatganoli pwerau i Fae Caerdydd.

Roedd 61 o argymhellion wedi eu cynnwys yn yr adroddiad, oedd dros 200 o dudalennau o hyd, gan gynwwys argymhellion ar bwerau heddlua, ynni a chyfiawnder.

Dylan Jones fuodd yn holi Carwyn Jones ar y Post Cyntaf, gan ofyn yn gyntaf os y byddai'r argymhellion yn cael eu gweithredu?