Adroddiad Silk: Dadansoddiad

Cyhoeddwyd ail adroddiad Comisiwn Silk ar bwerau'r cynulliad ddydd Llun, ac mae'n galw am ddatganoli mwy o rym o San Steffan i'r cynulliad ym Mae Caerdydd.

Ar Newyddion Naw nos Lun, bu Bethan Rhys Roberts yn holi'r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru a Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth am eu dadansoddiad nhw o'r adroddiad diweddaraf.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan