Cais i godi dros 1,700 o dai

Bydd manylion cais cynllunio amlinellol yn gofyn am ganiatad i godi dros 1,700 o dai ym Modelwyddan, Sir Ddinbych yn cael eu harddangos yn neuadd gymunedol y pentre ddydd Llun.

Er gwaetha gwrthwynebiad chwyrn, fe gafodd y pentre ei glustnodi fel safle strategol ar gyfer datblygu ar y fath raddfa.

Adroddiad Rhian Price.