Atgyweirio camlas

Mae'r tywydd garw diweddar wedi amharu ar ran o gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. Mae wedi ei chau ers tir-lithriad, ac fe allai gostio dros £1 miliwn i'w hatgyweirio.

Adroddiad Rhiannon Michael.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan