Un bwrdd iechyd: cynllun Plaid Cymru

Elin Jones o Blaid Cymru fu'n trafod ag Aled ap Dafydd am gynnig y blaid i gael gwared â'r saith bwrdd iechyd presennol a chreu un cenedlaethol.