Gwasanaeth Cymraeg os am nawdd?

Fe ddylai busnesau sy'n derbyn grant gan lywodraeth Cymru orfod cynnig rhyw fath o wasanaeth dwyieithog. Dyna farn grŵp o bobl fusnes sydd wedi bod yn edrych ar bwnc y Gymraeg a'r economi ar gais llywodraeth Cymru.

Fe fydd y llywodraeth yn cyhoeddi adroddiad yn yr haf. Adroddiad Ellis Roberts.