Pryder am addysg arbennig ym Mhowys

Wrth i'r esgid ariannol wasgu ym Mhowys, fe allai uned addysg Gymraeg sy'n darparu cymorth arbennig i ddisgyblion, gael ei chau ganol fis nesa'.

Mae angen i'r sir arbed £40 miliwn erbyn 2017.

Ysgol Dyffryn y Glowyr yn Ystradgynlais yw'r unig ysgol yn y sir sydd yn cynnig cymorth addysgiadol i blant rhwng 4-11 oed yn y Gymraeg.

Iolo James fu'n siarad gydag un nain sy'n poeni am addysg ei hŵyr.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan