Lle fydd pencadlys S4C?

Ai Caerfyrddin fydd cartref newydd S4C?

Roedd 'na gyfarfod cyhoeddus yno nos Fercher i drafod y posibilrwydd o symud pencadlys y sianel i'r Sir.

Prifysgol y Drindod Dewi Sant sy'n arwain y cais.

Mae cyngor Sir Gwynedd hefyd yn ceisio denu'r swyddi i Gaernarfon.

Ond fe allai Awdurdod S4C benderfynu mai aros yng Nghaerdydd fyddai orau.

Adroddiad Rhodri Llwyd.