RNLI yn buddsoddi dros £50m yn arfordir Cymru

Mae'r RNLI yn dweud eu bod nhw wedi buddsoddi dros £50 miliwn ar hyd arfordir Cymru dros y ddwy flynedd ddiwetha'.

Y llynedd fe gafodd y badau achub eu galw dros 1,000 o weithiau - dros 100 o weithiau yn fwy na'r flwyddyn gynt, gan achub 216 yn fwy o bobl.

Daw'r buddsoddiad ar adeg pan mae 'na fwy o alw nag erioed o'r blaen ar ddewrder gwirfoddolwyr arfordir Cymru, fel y clywodd Aled Hughes.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan