Rhoi'r gorau i 'hawliau hanesyddol'?

Daeth 800 o bobl i gyfarfod cyhoeddus ym Mhorthaethwy nos Lun o i ddangos eu bod nhw'n flin a bwriad yr Arglwydd Treffos i hawlio eu tir.

Mae miloedd o gartrefi wedi cael llythrau gan Stephen Hayes yn dweud fod hawliau hanesyddol ei deitl yn dal i fodoli.

Ond clywodd y cyfarfod awgrym fod Mr Hayes yn mynd i roi gorau i'w ymdrechion.

Adroddiad Sion Tecwyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan