Protest Merthyr

Bydd cyfnod ymgynghori ar gynlluniau i drio gwneud arbedion gwerth miliynau o bunnau ym Merthyr Tydfil yn dod i ben ddydd Llun.

Un o'r cynlluniau mwyaf dadleuol ydi rhoi'r gorau i ddarparu trafnidiaeth ysgol yn rhad ac am ddim i ddisgyblion dros 16 oed.

Mae disgyblion uwchradd o Ferthyr Tydfil yn gorfod teithio dros y ffin i Rondda Cynon Taf i gael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Adroddiad Sara Esyllt.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain