Yw'r Cynulliad yn ddiflas?

Fe ddylai'r Cynulliad gael 100 o aelodau i fedru craffu yn iawn ar waith y llywodraeth. Dyna gasgliad Cymdeithas Newid Etholiadol Cymru. Mae nhw hefyd yn dweud fod y cynulliad yn ddiflas a bod angen edrych eto ar y ffordd mae'n gweithio. Adroddiad Aled ap Dafydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan