Y Gymraeg yn Sir Ddinbych

Bron i chwe mis ers i'r Eisteddfod Genedlaethol ymweld â Sir Ddinbych mae'r cyngor yn cynnal arolwg o sefyllfa'r iaith yn yr ardal. Elen Wyn sydd wedi bod ar daith drwy'r sir i glywed syniadau ynglŷn â sut gellir hyrwyddo'r iaith dros y blynyddoedd nesa'.