Beth sydd i'w elwa o gynghorau mwy?

Mae adroddiad newydd yn awgrymu y dylid cwtogi ar nifer yr awdurdodau lleol yng Nghymru.

Mae Comisiwn Williams yn argymell rhwng 10 a 12 cyngor, yn hytrach na'r 22 sy'n bodoli ar hyn o bryd.

Aled Scourfield fu'n holi John Phillips, prif weithredwr olaf hen Gyngor Dyfed, am ei farn ar awdurdodau lleol sy'n fwy o faint na'r rhai presennol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan