Darganfod trysor yn y tywod ym Mhorthcawl

Mae angen help ar Amgueddfa Porthcawl er mwyn olrhain hanes dau ganon gafodd eu darganfod ar draeth wedi'r stormydd diweddar.

Y gred yw bod y gynnau dros 250 mlwydd oed.

Rhodri Llywelyn sydd â stori'r trysor yn y tywod.