Pwyllgor cynllunio yn cefnogi carchar Wrecsam

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Wrecsam wedi cefnogi cynllun amlinellol i godi carchar anferth ar gyrion y dref.

Roedd y swyddogion wedi argymell cymeradwyo'r cynllun gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar hen safle Firestone ar y stad ddiwydiannol, gydag amodau.

Dyma adroddiad Dafydd Evans.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan