Cymorth i Aberystwyth?

Mae Aberystwyth yn cyfri'r gost wedi'r dinistr gafodd ei achosi yno gan donnau mawr. Mae rhannau o wal y promenâd wedi chwalu, ac mae tunelli o gerrig a thywod wedi eu hyrddio ar hyd y ffordd. Mae rhai rŵan yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyfrannu arian i helpu Cyngor Ceredigion efo'r gwaith atgyweirio. Adroddiad Llŷr Edwards.