Cymru'n cael ei throchi

Mae llifogydd yn achosi problemau mewn sawl rhan o Gymru, o ganlyniad i wyntoedd cryfion a llanw uchel. Wrth i'r gwasanaethau brys geisio dygymod a'r sefyllfa mae rhybudd y gall pobol bergylu'u hunain drwy geisio mynd i weld be sy'n digwydd.