Y llanw ucha' erioed?

Gyda'r tywydd garw yn parhau y pryder ydi y gallai llanw uchel iawn a gwyntoedd cryfion gyfuno i greu llifogydd dros y dyddiau nesaf ar hyd glannau'r de a'r gorllewin. Mae nifer rhybyddion llifogydd yn ogystal â llond llaw o rhybydd difrifol wedi eu cyhoeddi ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd. Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru dyma fydd y llanw uchaf i daro arfordir Cymru yn ei chyfanrwydd ers 1997.

O Gaerfyrddin, adroddiad Aled Scourfield.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan