Chwythu'r chwiban olaf ar 2013

Mae 2013 wedi bod yn flwyddyn o lwyddiant a methiant i bêl-droed yng Nghymru, gyda'r clybiau'n gwneud yn dda ond y tîm cenedlaethol yn wynebu anawsterau. Iwan Griffiths sy'n bwrw golwg yn ôl dros y flwyddyn a fu.