Edrych yn ôl ar San Steffan yn 2013

Yyn yr un flwyddyn y cafodd priodasau hoyw eu cyfreithloni doedd yna fawr o gariad o fewn muriau Palas Westminster.

Mae'r berthynas wedi suro rhywfaint yn y Glymblaid, ac mae safon byw wedi disgyn er fod yr economi yn dechrau tyfu.

Ein Gohebydd Seneddol, Elliw Gwawr, sy'n edrych nôl ar y flwyddyn aeth heibio.

Cyhoeddwyd