Blwyddyn bwysig i gastell hanesyddol

Fe fydd 2014 yn flwyddyn bwysig iawn i Gastell Aberteifi. Mae disgwyl i ran o'r safle agor dros yr haf wrth i'r gwaith o adfer y castell barhau ar gost o £11miliwn.

Mae gwirfoddolwyr nawr yn dynesu at y targed ariannol o £150,000 sydd yn gorfod cael ei godi yn lleol.

Bu Aled Scourfield yn Aberteifi ar ran y Post Cyntaf i gael golwg ar y prosiect ar drothwy'r flwyddyn fawr i'r castell.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Canolbarth