Pryder flwyddyn ar ôl tirlithriad

Flwyddyn ers i dirlithriad daro pentre Panteg ger Ystalyfera, mae'r pryder yn parhau y gallai'r un peth ddigwydd eto.

Bu'n rhaid i deuluoedd adael eu cartrefi ar ôl i gannoedd o dunelli o fwd lithro i lawr y llethr tuag at eu cartrefi ac roedd yn rhaid dymchwel un tŷ.

Mae disgwyl i adroddiad am gyflwr y mynydd gael ei gyhoeddi ym mis Ionawr.

Adroddiad Owain Evans.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan