Cwmni addurniadau Nadolig yn disgleirio

Byddai hi ddim yn 'Ddolig heb oleuadau. Ond ydych chi erioed wedi meddwl pwy sy'n gyfrifol am eu gosod nhw ar ein strydoedd ni?

Wrth i bobl ofyn eto eleni os ydy'r ŵyl yn mynd yn rhy fasnachol, mae un cwmni llwyddiannus o Lanelli sy'n cwyno dim.

Adroddiad Rhodri Llewelyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan