Cymeradwyo fferm wynt

Mae ymgyrchwyr yn honni y gallai bryniau Sir Gaerfyrddin gael eu troi yn "un safle diwydiannol mawr" ar ôl i gynllun dadleuol i godi 12 o dyrbinau gwynt gael sêl bendith y cyngor sir.

Datblygiad Fferm wynt dwyrain Coedwig Brechfa yw'r diweddara' i gael ei gymeradwyo yn yr ardal.

Yn ôl rhai sydd yn erbyn y datblygiad, fe fyddan nhw nawr yn cael cyngor cyfreithiol cyn ystyried eu cam nesa'.

Adroddiad Catrin Heledd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain