Cofio'r Arglwydd Roberts o Gonwy

Mae'r cyn weinidog Ceidwadol, yr Arglwydd Wyn Roberts, wedi marw yn 83 oed.

Bu'n aelod seneddol dros Gonwy o 1970 hyd at ei ymddeoliad yn 1997.

Caiff ei gofio fel un o'r gwleidyddion amlycaf adeg sefydlu S4C.

Adroddiad Vaughan Roderick.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan