Adroddiad yn argymell cau neuadd Pantycelyn

Gwastraff egni ac amser. Dyna farn rhai o fyfyrwyr yn Aberystwyth am adroddiad sy'n edrych ar yr effaith ar y Gymraeg o gau Neuadd Pantycelyn a symud y myfyrwyr i lety newydd.

Yn ôl yr adroddiad fe ddylai'r Brifysgol fwrw ymlaen â'r cynllun i gau'r neuadd breswyl gan y gallai'r neuadd newydd ddenu mwy o Gymry Cymraeg i'r Brifysgol.

Ond yn ôl myfyrwyr fe fyddai cau Pantycelyn yn dileu cymuned Gymraeg hanfodol.

Adroddiad Craig Duggan.