Bandio ysgolion Cymru

Mae canlyniadau bandio ysgolion uwchradd Cymru wedi eu cyhoeddi am y trydydd tro.

218 o ysgolion gafodd eu bandio eleni. 20 o ysgolion sydd wedi eu gosod ym mand un, sydd wyth yn llai na'r llynedd.

Ond mae newidiadau i'r system ar y ffordd.

Adroddiad Arwyn Jones.