Rhaglen ofod i Gymru?

Mae pawb wedi clywed am Cape Canaveral lle ma'r Unol Daleithiau yn lawnsio rocedi i'r gofod, ond beth am Cape Caernarfon? Wel nid ffantasi pur efallai - mae'n bosib y gallai teithiau gofod adael Cymru o fewn pum mlynedd fel rhan o gynlluniau Asiantaeth Ofod Prydain. Adroddiad Rhodri Llywelyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan