Llawfeddyg wedi ei wahardd

Gohebydd Iechyd BBC Cymru Owain Clarke yn torri'r newyddion fod llawfeddyg wedi cael ei wahardd wedi i nifer o gleifion farw'n ddiangen yn dilyn llawdriniaeth ganddo ar Newyddion Naw.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan