Car yn taro stondinau

Cafodd wyth o bobol eu hanafu yn yr Wyddgrug ar ôl i gar daro stondinau marchnad y dref bore dydd Sadwrn.

Yn oôl y gwasanaethau brys mae dau berson wedi eu hanafu'n ddifrifol, er nad ydy'u bywydau mewn perygl.

Adroddiad Dafydd Evans.

Cyhoeddwyd