Nelson Mandela a Chymru

Mae prif weinidog Cymru ymhlith y rhai sydd wedi rhoi teyrnged i Nelson Mandela. Dywedodd Carwyn Jones fod Nelson Mandela yn un o'r ffigyrau mwyaf yn hanes y byd modern - ac nad oedd llawer o bobl yn gallu dweud eu bod nhw wedi newid trywydd hanes. Er mai dim ond unwaith ymwelodd Mr Mandela â Chymru mi gafodd ddylanwad mawr ar nifer fawr o bobl y wlad. Dafydd Evans sy'n edrych yn ôl ar ei gysylltiadau Cymreig.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan