Cofio bywyd 'Madiba'

Yn geffyl blaen yr ymgyrch yn erbyn apartheid, cafodd Nelson Mandela ei erlyn a'i garcharu am 27 mlynedd. Ond roedd y penderfyniad i'w ryddhau o'r carchar yn 1990 yn gychwyn ar Dde Affrica newydd. A phedair blynedd yn ddiweddarach, daeth y dydd pan gafodd De Affrica arlywydd du, a'r etholiadau rhydd cynta. Yn ystod ei ymddeoliad, bu Nelson Mandela'n parhau â'i frwydr am gyfiawnder. Heddiw daeth y cyhoeddiad fod "Madiba", ei enw llwythol, wedi mynd. Iolo ap Dafydd sy'n edrych yn ôl dros fywyd arweinydd gwlad a hil.