Chwilio am Feibl

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio wedi i Feibl prin o'r unfed ganrif ar bymtheg gael ei ddwyn o Eglwys yn Nyffryn Conwy.

Roedd y "Beibl Genefa" sy'n dyddio'n ôl i 1589 yn cael ei gadw mewn cas gwydr yn Eglwys y Santes Fair yn Nhrefriw.

Adroddiad Elen Wyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan