Triniaeth ar gyfer C Difficile

Mae cwmni o Sir Gaerfyrddin wedi cael grant o gannoedd o filoedd o bunnau i ddatblygu triniaeth newydd ar gyfer haint C Difficile.

Yn ystod Medi a Hydref eleni bu farw saith o gleifion yn ysbytai'r gogledd ar ol cael eu heintio.

Mae cwmni MicroPharm yng Nghastell Newydd Emlyn yn barod wedi datblygu triniaeth sy'n iachau pobl ar ol iddyn nhw gael eu cnoi gan nadroedd gwenwynig.

Mae ieir a defaid yn rhan allweddol o'r ymchwil.

Adroddiad Catrin Heledd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin