Neges mewn potel

Mae cyfeillgarwch arbennig yn datblygu rhwng un o ysgolion bach Gwynedd ac ysgol gynradd yn Yr Alban a hynny oherwydd neges mewn hen botel lemoned.

Fe roddodd disgyblion Ysgol Gynradd Llanelltyd lythyron a lluniau yn y botel fel rhan o brosiect - a misoedd yn ddiweddarach fe gafodd ei darganfod gan ferch ysgol ger Fort William.

Bellach mae disgyblion y ddwy ysgol wedi cysylltu a'i gilydd ac yn dysgu am wledydd a ieithoedd y naill a'r llall.

Adroddiad Rhian Price.

Cyhoeddwyd