Cwtogi ar fagiau du?

Mae Cyngor Dinas Abertawe yn ystyried cyflwyno rheolau fydd yn cyfyngu ar faint o fagiau ysbwriel du mae pobl yn cael eu defnyddio.

Daw hyn wrth i gynghorau drio cwtogi ar ddefnydd o fagiau sbwriel a annog pobl i ailgylchu.

Bydd cynghorwyr yn trafod caniatau tri bag du i bob cartref pob pythefnos.

Owain Evans aeth i gasglu'r ymateb i'r syniad yn ardal Clydach.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin