Apêl dynes gafodd ei chamdrin: 'peidiwch â chadw'r gyfrinach'

Mae dynes gafodd ei chamdrin yn rhywiol pan oedd hi'n blentyn wedi galw ar bobl sydd mewn sefyllfa debyg i beidio a'i gadw'n gyfrinach.

Roedd Rachel Isaac yn wyth oed pan ddechreuodd Michael Batten, oedd yn ffrind i'r teulu, ei chamdrin yn ei gartref ym Maesteg.

Clywodd yr achos yn Llys y Goron Caerdydd bod y camdrin wedi digwydd dros gyfnod o ddwy flynedd o leia'.

Yr wythnos ddiwetha', cafodd Michael Batten ei garcharu am 30 mis, wedi i lys ei gael yn euog o bedwar cyhuddiad o gamdrin merch 30 mlynedd yn ol.

Rwan, mae Rachel Isaac wedi penderfynu siarad yn gyhoeddus am ei phrofiad er mwyn i bobl wybod rhagor am effeithiau camdrin.

Fe fu hi'n siarad â gohebydd rhaglen y Post Cyntaf, Alun Thomas, am beth ddigwyddodd iddi hi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan