Pier ar ei newydd wedd

Ddydd Sul fe agorodd Pafiliwn newydd Pier Penarth ei ddrysau i'r cyhoedd am y tro cynta.

Mae'r prosiect wedi cymryd wyth mlynedd i'w gwblhau ar gost o £4 miliwn.

Mae galeri, sinema caffi a bwyty yn yr adeilad a'r nod yn ol ymddiriedolwyr y prosiect yw sicrhau ei fod yn fan cyfarfod i'r gymuned gyfan.

Adroddiad Catrin Heledd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan