Agor marchnad Sir Fynwy

Mae marchnad anifeiliaid newydd Sir Fynwy wedi agor wedi pymtheng mlynedd o gynllunio - a chweryla. Aeth dros fil o bobl i Raglan i weld y cyfleusterau ar y diwrnod agoriadol, ond fel y clywodd Jennifer Jones, dyw'r ddadl y bydd busnesau tre'r Fenni ar eu colled heb fynd i ffwrdd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan