Galw am atebion yn achos Sian Davies

Mae cefnder i Gymraes oedd yn aelod o gomiwn Maoaidd yn Llundain - sy'n destun ymchwiliad i honiadau o gaethwasiaeth gan yr Heddlu - wedi cyhuddo'r aelodau o'i throi hi yn erbyn ei theulu.

Bu farw Sian Davies yn 1997 wedi iddi ddisgyn o ffenest y tŷ lle'r oedd hi wedi bod yn byw gyda'r grŵp am ddau ddegawd.

Mae awgrym cryf ei bod hi'n fam i un o'r tair menyw sy'n honni iddyn nhw gael eu cadw yn erbyn eu hewyllys mewn tŷ yn Brixton am drideg mlynedd.

Mae'r BBC wedi gweld tystysgrif geni dynes 30 oed, sydd yn dweud 'Mam: Sian Davies'

Y gred yw mai tystysgrif geni Rose yw hwn, sef y ddynes wnaeth alw elusen fis diwethaf i fyn am gymorth.

Fe adawodd Sian Davies Aberystwyth yn y 1970au i astudio yn Llundain, ond cyn hir roedd hi wedi ymuno a'r comiwn, gan golli cyswllt gyda'i theulu yn ol yng Nghymru.

Fe wnaeth hi ymuno a chomiwn Maoaidd yn fuan wedyn gan ymrwymo i'r achos.

Dywedodd Emyr Morgan ei fod ef a'i deulu wedi cael gwybod bod Sian yn India, pan yn wir roedd hi yn yr ysbyty yn ddifrifol wael, wedi iddi ddisgyn o ffenest y tŷ.

Cafodd y teulu wybod gan yr heddlu yn 1997 ei bod hi wedi marw.

Mae Mr Morgan yn honni bod y grŵp wedi rheoli Sian yn seicolegol - nawr, mae'n benderfynol cael atebion am beth ddigwyddodd i Sian.

Bu Emyr Morgan yn siarad ag Elin Gwilym.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan