Beth yw gwerth Llwybr Arfordir Cymru?

Mae Llwybr Arfordir Cymru wedi denu rhyw 3 miliwn o ymwelwyr gan gyfrannu dros £30 miliwn i economi Cymru rhwng mis Hydref y llynedd a mis Medi eleni yn ôl gwaith ymchwil newydd a gafodd ei gomisiynu gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Cafodd y llwybr ei agor yn swyddogol ym mis Mai y llynedd.

Bu gohebydd BBC Cymru Aled Scourfield i weld dau fusnes yng Ngheredigion, un sydd yn dweud ei bod nhw yn elwa o'r llwybr ac un arall sydd yn gwrthwynebu ymdrechion i osod y llwybr ar eu tir.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan